ఆంగ్ల మూలం: ఎ బ్రీఫ్ అవర్ ఆఫ్ బ్యూటీ

ర‌చ‌యిత్రి అమ్మూ నాయ‌ర్
తెలుగు అనువాదం: స్వర్ణ కిలారి

నిండా ఏడేళ్లు కూడా జీవించకుండానే ఇరవై అయిదు వేల అద్భుతమైన చిత్రాలు గీసిన బాల మేధావి ఎడ్మండ్ థామస్ క్లింట్ జీవిత కథ తెలుగు అనువాదం ఇది.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Special Gifting Books

Available for 100 Titles

Customer Service

 10.00 AM - 8.00 PM   |    Call 91 + 6300483715