మ‌న‌సులో వెన్నెల‌

Product Code: VENNELA
Availability: 10
₹50
Qty:  

మ‌న‌సులో వెన్నెల‌

.... మీ 'మనసులో వెన్నెల' విన్యాసాలు
లేతపచ్చిక మీద వెదజల్లిన పారిజాతాల్లా ఉన్నాయి ....
తెలుపు ఎరుపు ఆకుపచ్చరంగుల్లో మెరిసిపోతున్నాయి.
వాటిలో కవిత వుంది; కరుణ వుంది; కరుకుదనం వుంది; ఖలేజా వుంది.
కాగడాని తలక్రిందులుగా వంచి పట్టుకున్నా దాని మంట పైకే లేస్తుంది; మీ కలం అటువంటిది.
దానికి ఎవరి కితాబులు అవసరం లేదు.
కొంచెం పెందరాళే పుట్టడం వల్ల – నేను సీనియర్ని కాను;
లేటుగా పుట్టడం వల్ల మీరు జూనియర్ కారు.
మీ కలం వెన్నెల్లో నీడల్ని - నీడల్లో వెన్నెలనీ
వెలుగెత్తి చూపాలని మనసారా కోరుకుంటూ ....

- ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Special Gifting Books

Available for 100 Titles

Customer Service

 10.00 AM - 8.00 PM   |    Call 91 + 6300483715